Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Tìm Thấy Banh Nhưng Không Nhận Ra

tet-2012_01

CỐ VẤN LUẬT GOLF: Nguyễn Văn Thống
Phó Giám đốc Golf Vietnam Golf & Country Club
Điều gì xảy đến khi bạn tìm thấy banh nhưng không nhận ra?

 

 

Q: A và B đang tìm banh trên khu cỏ cao. Sau hai phút, A thấy một trái banh mà anh nghĩ là của B và tiếp tục quá trình tìm kiếm. Sau 5 phút trôi qua, A phát hiện rằng trái banh đã tìm thấy thực ra chính là banh của mình chứ không phải của B. Luật xử thế nào trong tình huống này?

 

A: Banh của A được coi như đã “mất” và A phải chịu hình phạt cú đánh-và-khoảng cách đồng thời quay trở lại vị trí đánh banh trước đó. (Nếu A đã chơi một trái banh tạm thời, trái banh đó sẽ trở thành banh trong cuộc).
Chiếu theo luật số 27, một trái banh bị coi là mất nếu không tìm thấy hoặc không được xác nhận trong vòng 5 phút kể từ khi phía người mất banh hoặc caddie của họ bắt đầu tìm banh. Một khi tìm thấy bất kỳ một trái banh nào, người chơi có quyền nhận đó là banh của mình. Trong trường hợp này, A có cơ hội xác nhận đó là trái banh của mình trong vòng 5 phút và anh đã bỏ qua cơ hội đó. Tình huống ngoại lệ duy nhất mà người chơi có thể thoát khỏi lỗi phạt mất banh bằng việc xác nhận banh sau 5 phút là nếu người chơi khác tìm thấy banh trong vòng 5 phút nhưng không có cơ hội nhận nó cho đến hết thời gian 5 phút quy định.

 

Q: A và B đang tìm banh trong cùng một khu cỏ cao. Sau 2 phút, A tìm thấy một trái banh mà anh nghĩ là của B. 5 phút tìm kiếm trôi qua mà không tìm thấy được thêm trái banh nào. B liền sử dụng trái banh tìm được nhưng khi chuẩn bị đánh, B nhận ra trái banh anh đang sử dụng là của A. Luật xử thế nào trong trường hợp này?

 

A: Trong đấu lỗ, B bị xử thua lỗ đó vì đã chơi nhầm banh. Trong đấu gậy, B phải chịu phạt 2 gậy cho lỗi chơi nhầm banh và phải sửa lỗi; cả A và B phải chịu hình phạt cú đánh- và-khoảng cách cho lỗi làm mất banh.

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Tìm Thấy Banh Nhưng Không Nhận Ra