Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

QA – Người chơi có thể phủi cát từ biên

35-44_Page_10

 

Q: Banh của A nằm trên đường biên của green, cách mặt putt vài feet. A dự định sử dụng gậy putt trong cú đánh kế tiếp. Do có một chút cát văng lên đường biên sau cú đánh từ bunker sát green của người chơi trước để lại, A phủi hết cát trên đường biên và thực hiện cú đánh. A có được phép làm điều đó không?

A: Không. Theo luật 23, cát và đất xốp chỉ được xem là những vật dịch chuyển được tại khu vực lỗ golf. Vì thế, A bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua lỗ đó trong đấu lỗ vì lỗi cải thiện đường chơi (Luật 13-2).

 

Vật xê dịch được là những vật thể có nguồn gốc tự nhiên như đá, lá cây, côn trùng, nhánh cỏ hoặc những vật tương tự… với điều kiện chúng không cố định trên mặt sân, không sinh trưởng, không bám chặt vào đất hoặc dính vào banh (Luật 23). Tất cả những vật thể này đều có thể được dọn đi mà không bị phạt, trừ trường hợp chúng và banh đều nằm trong hoặc nằm trên cùng bề mặt chướng ngại.

 

Tuy nhiên, cát và đất xốp trong tình huống này lại được xem là một phần của mặt sân ngoại biên, trừ trên bề mặt đặc biệt được cắt tỉa của green. Điều này không áp dụng mở rộng đối với đường biên, mặc dù golfer vẫn thường sử dụng gậy putt tại đây. A chỉ được phép dọn một phần cát nằm trên green nhưng không được dịch chuyển cát nằm ở phía ngoài green.

 

Q: Banh của A nằm trên đường biên green. Một trong những đối thủ của A thực hiện cú đánh từ hố cát cạnh green và làm tung tóe cát lên đường biên trước banh của A. A có được phép phủi cát để thực hiện cú đánh trong trường hợp này?

A: Có. A được quyền phủi bỏ cát nơi vị trí banh nằm và trên đường chơi của mình. Ngoài ra, A có thể nhặt và chùi sạch banh nếu có cát dính trên banh.

 

CỐ VẤN LUẬT GOLF: Nguyễn Văn Thống

Phó Giám đốc Golf – Vietnam Golf & Country Club

 

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

QA – Người chơi có thể phủi cát từ biên