Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Khi nào phải thả lại banh?

QA t6

CỐ VẤN LUẬT GOLF: Nguyễn Văn Thống

Phó Giám đốc Golf Vietnam Golf & Country Club

 

Q: Banh của A nằm trong đám cỏ cao và dày bên cạnh đường xe cart cách green khoảng 230 yard. A chọn gậy wedge cho cú đánh kế tiếp và nhận ra khi vào thế chuẩn bị, hai gót chân mình bị chạm đường xe cart. Dựa trên tư thế chuẩn bị và gậy wedge, A xác định điểm giải thoát gần nhất tính từ đường xe cart. A thả banh xuống vị trí banh nằm tốt hơn và tại đây A có thể thực hiện cú đánh bằng gậy gỗ số 3. Tuy nhiên, khi A vào thế chuẩn bị cùng gậy gỗ, một lần nữa gót chân A lại chạm đường xe cart. Vậy A có phải thả lại banh từ vị trí giải thoát đầu tiên?

 

A: Không. Khi thả banh từ đường xe cart hoặc những chướng ngại khác, người chơi thường phải thả lại banh nếu banh vẫn nằm trong vị trí bị ngáng trở bởi những vật cản khác (Luật 20-2c). Nhưng trong trường hợp này, vì cú đánh tiếp theo bằng cây gậy chọn đầu tiên (gậy wedge) không bị cản trở nên A có hai lựa chọn đánh banh tại vị trí banh nằm mới hoặc thả lại banh.

 

Định nghĩa của “điểm giải thoát gần nhất” chỉ rõ rằng người chơi phải sử dụng cây gậy được dự trù dùng trong cú đánh kế tiếp để mô phỏng vị trí và tư thế vào banh nhằm xác định điểm giải thoát. Tuy nhiên, A không bắt buộc phải dùng cây gậy đó nếu vị trí banh sau khi thả thuận lợi hơn cho việc sử dụng một cây gậy khác. Luật tương tự được áp dụng cho việc giải thoát banh trên mặt sân đang được sửa chữa hoặc vũng nước đọng tạm thời.

 

Q: A giải thoát banh khỏi đường xe cart, xác định điểm giải thoát bằng cách sử dụng gậy gỗ số 3 – cây gậy A chọn dùng cho cú đánh kế tiếp. Khi A thả banh, banh rơi vào vị trí không thuận lợi buộc A phải sử dụng gậy wedge. A có thể đánh bằng gậy wedge mà không đứng trên đường xe cart, tuy nhiên tư thế chuẩn bị với gậy gỗ số 3 lại khiến gót chân anh lấn lên đường. Trong trường hợp này, A có phải thả lại banh?

 

A: Có. A phải thả lại banh vì thực tế cú đánh (bằng cây gậy được dùng để xác định điểm giải thoát gần nhất) vẫn vướng phải trở ngại từ đường xe cart.

 

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Khi nào phải thả lại banh?