Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Bẫy cát cạnh green – Khắc tinh của golfer

duong banh  kho t 7 1

Thực hiện:Marcus McPherson

Chuyên mục được hỗ trợ bởi sân tập golf Him Lam

Những bẫy cát luôn được bày bố tại những vị trí rất thuận lợi để sẵn sàng “nuốt chửng” những đường banh “lạc” green của người chơi. Do đó, để trở thành một golfer cừ khôi bạn phải tường tận sự khác nhau giữa các kỹ thuật đánh trên cát và thời điểm sử dụng các kỹ thuật này. Về cơ bản, có hai kỹ thuật đánh cát khác nhau thường được vận dụng nhằm đưa banh ra khỏi bunker: đó là cú ‘đánh hớt banh - Splashing’ và ‘đánh múc banh – Digging’.

 

Trước hết việc phân tích các yếu tố ngoại vi rất quan trọng: banh nằm trên cát ở vị trí như thế nào; cát tơi xốp hay khô cứng ra sao. Hai yếu tố chính này sẽ giúp bạn quyết định nên áp dụng cú đánh hớt hay đánh múc để đưa banh ra khỏi hố. Kỳ này, Pro Marcus sẽ giải thích những điểm cốt yếu trong việc làm thế nào để “hớt” banh ra khỏi bunker bằng cú Splashing.

duong banh  kho t 7 2 duong banh  kho t 7 3 duong banh  kho t 7 4 duong banh  kho t 7 5 duong banh  kho t 7 6 duong banh  kho t 7 7

hình cường mập

hình cường mập

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Bẫy cát cạnh green – Khắc tinh của golfer