Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Winter Fire

8u9a3888

Photo & retouch: Milor Tran

Model: Truong Ngoc Anh

Make up: Quan Nguyen

Hair: Pu Le

Stylist: Koo Leo

Costume: La Perla – LadyQ

 

8u9a3905 8u9a3882 8u9a3876 8u9a3865 8u9a3855 8u9a3827 8u9a3794 8u9a3971 8u9a3962 8u9a3953 8u9a3942 8u9a3936 8u9a3930 8u9a3908

 

 

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Winter Fire