Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Be Strong

3G3A1718-copy

Photo: Tùng Chu

Model: Top 6 Korea’s Next top Model Jung Ha-Eun

Art Director and Styling by: Call Me Blue

Assistant: Feng

MUA: Xi Quan Le
Customs: Kenzo – Louboutin – Charles & Keith – Pedro – Blanke – Topshop – Floralpunk

 

3G3A1701-copy 3G3A1694-copy 3G3A1671-copy 3G3A1738-copy 3G3A1769-copy 3G3A1759-copy 3G3A1638-copy 3G3A1614-copy 3G3A1573-copy 3G3A1566-copy

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Be Strong