Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

Sensual Purity

1D4A5789

Photo     Tiên Ngyễn & Minh Luân

Stylist     Tân Đà Lạt

Make up  :Quang Hiền

Lighting  Hồng Đức Phạm

 

1D4A6070

1D4A6042

1D4A5985

1D4A5974

1D4A5945

1D4A5942

1D4A5911

1D4A5886

1D4A5861

1D4A5859

1D4A5804

1D4A5760

1D4A6149

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

Sensual Purity