Tạp chí Golf và Cuộc Sống | Golf&Life Magazine

OLIVE GIRL

h9_result

Photo: Bobby Nguyen

Model: Helly Tong

Costume: Olive Linh Bui

 

h2_result

h1_result

h12_result

h20_result

h23_result

h35_result

h30_result

h25_result

LỜI BÌNH
ĐÁNH GIÁ

CẢM NHẬN BẠN ĐỌC

GỬI CẢM NHẬN

Xin vui lòng gửi cảm nhận của bạn ở đây!

Share

OLIVE GIRL